image06 image07 image04 image03
Logo

Pomursko društvo za boj proti raku

Ulica Arhitekta Novaka 2b,
9000 Murska Sobota

Informacije:
02/ 5124 520
031 547 587

 

 DA, ZA ZDRAVJE 

 

O projektu:

S projektom Da, za zdravje! želimo prispevati k večji ozaveščenosti prebivalstva o tveganju za kronične nenalezljive bolezni; spodbujanju zdravega načina življenja ter podpori izvajanja nacionalnega programa za obvladovanje raka v lokalnih ruralnih skupnostih na območju celotne Slovenije ter pri zaposlenih v delovnih organizacijah.  

Projekt na inovativen način vključuje komuniciranje s ciljno javnostjo preko avtorskega časopisa Novine Živimo zdravo, tematske potujoče razstave ter prireditve.

Vsebina razstave in časopisa se nanašajo na življenjski slog povezan z zdravjem –prehrano, telesno dejavnost,  stres,  kajenje, uživanje alkohola, zaščito pred soncem...  ter udeleževanje v  državnih programih za zgodnje odkrivanje rakavih bolezni.

Tematski časopis  »Novine Živimo zdravo« in potujoča tematska razstava, ki bosta na voljo vsem regijam v Sloveniji, bosta prispevala k dvigu informiranosti in ozaveščenosti uporabnikov o zdravem življenjskem slogu ter motivaciji za udeležbo v nacionalnih programih za zgodnje odkrivanje raka.

Ker bosta obe številki časopisa objavljeni na spletni strani, bosta na ta način na voljo kot zdravstveno vzgojno gradivo za promocijo zdravja.

 

Partnerji:

Pomursko društvo za boj proti raku

RKS Območno združenje Murska Sobota

"Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS"

 

 

Pomursko društvo – kolaborativni partner v projektu ACTION-FOR-HEALTH 

Cilj projekta je izboljšanje zdravja in kvalitete življenja prebivalcev z zmanjševanjem neenakosti v zdravju. Namenjen je povečanju kapacitete deležnikov na regijski ravni ter pripravi akcijskih načrtov za zmanjševanje neenakosti v zdravju s pomočjo krepitve zdravja.

V projektu sodelujejo partnerji iz desetih evropskih držav, in sicer Slovenije, Velike Britanije, Nizozemske, Španije, Hrvaške, Madžarske, Bolgarije, Slovaške, Litve in Estonije.
Več o projektu na http://www.action-for-health.eu