image06 image07 image04 image03
Logo

Pomursko društvo za boj proti raku

Ulica Arhitekta Novaka 2b,
9000 Murska Sobota

Informacije:
02/ 5124 520
031 547 587

 

Food Wave, Partnerstvo SustainaBite, projekt Food for the future

urednik (urejanje) on Nov 09 2023

Food Wave, Partnerstvo SustainaBite, projekt Food for the future


"Food Wave - Empowering Urban Youth for Climate Action" je projekt, ki ga sofinancira Evropska Komisija v okviru programa za razvojno izobraževanje in ozaveščanje (referenčna številka: EuropeAid/160048/DH/ACT/Multi). Projekt je namenjen ozaveščanju o trajnostnih načinih porabe in pridelave hrane za blaženje podnebnih sprememb in aktiviranju mladih v svojem kraju, da vplivajo na odločitve glede trajnostnega globalnega prehranskega sistema do leta 2030. Projekt vodi mesto Milano, soizvajajo pa ActionAid Italia, ACRA, Mani Tese in 25 projektnih partnerjev v 17 državah, vključno z Evropskim združenjem za lokalno demokracijo (ALDA). Da bi prispeval k temu širšemu cilju, je projekt pod koordinacijo ALDE, s sodelovanjem projektnih partnerjev in v sinergiji z Milanskim paktom o urbani prehranski politiki (MUFPP) vzpostavil shemo podeljevanja nepovratnih sredstev, ki bo prispevala k splošnemu cilju Food Wave in podpirala lokalne pobude na področju podnebju prijaznega vedenja pri uživanju hrane. Občina Razkrižje je bila na njihovem pozivu uspešna že drugič, tokrat z partnerstvom SustainaBite, v sestavi Občina Razkrižje, Pomursko društvo za boj proti raku in Inštitut za mladinsko politiko, in projektom Food for the future.
Več o prjektu in projektnih aktivnostih na spletni strani Občine razkrižje: https://www.razkrizje.si/objava/819501

Back