image06 image07 image04 image03
Logo

Pomursko društvo za boj proti raku

Ulica Arhitekta Novaka 2b,
9000 Murska Sobota

Informacije:
02/ 5124 520
031 547 587

 

Projekt Za boljše zdravje ranljivih skupin v MO MS

Administrator (admin) on Nov 28 2022

ZA BOLJŠE ZDRAVJE RANLJIVIH SKUPIN

V MO MURSKA SOBOTA

S projektom »Za boljše zdravje ranljivih skupin v MO Murska Sobota« želimo
prispevati k večji ozaveščenosti o preprečevanju in zgodnjem odkrivanju
kroničnih nenalezljivih bolezni ter informiranju in ozaveščanju o zdravem načinu
življenja prebivalcev Mestne občine Murska Sobota s poudarkom na ranljivih
skupinah.
V ta namen smo pripravili in natisnili publikacijo z nasveti in kuharskimi recepti –
»Zdravo! Cenovno dostopne, okusne in zdrave jedi za vsakogar«, ki bo prispevala
bolj zdravemu načinu prehrane v času sedanje ekonomske krize. Publikacija
obenem dopolnjuje publikacijo NIJZ – »Prehranski nasveti namenjeni
posameznikom za varčno načrtovanje prehrane«. V e-obliki bo dostopna
primarnemu zdravstvenemu varstvu (za potrebe svetovanja) ter posameznikom
na območju celotne Slovenije.
V okviru projekta smo pripravili plakate in gradiva za promocijo zdrave prehrane
v delovnih organizacijah.
Pripravili smo tudi več radijskih oddaj (Radio Romic, Murski val).
Razdelili smo okrog 2000 gradiv. Publikacijo »Zdravo! Cenovno dostopne, okusne
in zdrave jedi za vsakogar« smo predstavili na 14. Letni konferenci preventive za
odraslo populacijo v Portorožu.
Projekt »Za boljše zdravje ranljivih skupin v MO Murska Sobota« je sofinancirala
MO Murska Sobota.

Back